PMB Slovakia

Kvalita

Dôraz na kvalitu

PMB káblové zväzky sú vyrobené v súlade s Európskymi harmonizovanými normami a v súlade s UL/CSA normami pre USA a Kanadu.

Náš systém manažmentu kvality je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a IATF 16949. Náš systém environmentálneho manažérstva je certifikovaný v súlade s ISO 14001.

Kladieme dôraz na bezpečnosť produktov a zhodu s nariadeniami vyplývajúcimi z REACH a RoHS.
Výrobné procesy sú kontinuálne kontrolované za účelom absolútnej zhody produktov s požiadavkami zákazníka. Našimi hlavnými cieľmi sú nulová chybovosť ako aj trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Snažíme sa v maximálnej miere plniť požadavky zákazníkov v oblasti kvality, termínov dodávok a flexibility.

Všetky vyššie uvedené činnosti výrazne vplývajú na spokojnosť našich zákazníkov a úspešnosť našej spoločnosti.

Zabezpečujeme

 • Príprava a udržiavanie kontrolných plánov
 • PPAP a APQP
 • FMEA
 • 8D Reporty
 • SPC
 • IMDS
 • Monitorovanie externého a interného PPM
 • Vysoko kvalitné snímky rezu krimpu
 • Individualizácia metód testovania podľa požiadaviek zákazníka


Práve pracujeme na:

 • 5S
 • Ishikawa a Pareto analýzy

EN ISO 9001

EN ISO 14001

IATF 16949:2016 

IATF 16949

UL listed ZPFW2
(Wiring harnesses)

UL listed AVLV2
(Wiring material)