PMB Slovakia

Europe

137 European PLUG 2 POLE STRAIGHT

STANDARD EN 50075137, VOLTAGE 250V, CURRENT 2.5A Cable type  
137 European PLUG 2 POLE STRAIGHT H05V2V2-F 2x0.5, 2x0.75
H05RN-F 2x0.75
H05RR-F 2x0.75
H05VVH2-F 2x0.5, 2x0.75
H05VVH8-F 2x0.75, 2x1
H05VV-F 2x0.75
H03VV-F 2x0.75
H03VVH8-F 2x0.75, 2x1
H03VVH2H8-F 2x0.75, 2x1
H03VVH2-F 2x0.75

157 European PLUG 2 POLE STRAIGHT

CURRENT 2.5A, VOLTAGE 250V, STANDARD EN 50075 Cable type  
157 European PLUG 2 POLE STRAIGHT H03VVH2-F 2x0.5, 2x0.75
H03VV-F 2x0.5, 2x0.75
H03VVH8-F 2x0.75
H03VVH2H8-F 2x0.75
   
   
   
   
   
   

152 European PLUG 2 POLE STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, IEC 60884-1, CEE 7 XVII Cable type  
152 European PLUG 2 POLE STRAIGHT H03VVH2-F 2X0.75
H03VV-F 2x0.75
H05VV-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05VVH2-F 2X0.75
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RN-F 2X0.75; 2X1
H07RN-F 2X1; 2X1.5
H05V2V2-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05BQ-F 2X0.75; 2X1
H07BQ-F 2X1; 2X1.5
H05Z1Z1-F 2X075; 2X1

152P European PLUG 2 POLE STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, IEC 60884-1, CEE 7 XVII Cable type  
152P European PLUG 2 POLE STRAIGHT H05VV-F 2X0.75; 2X1
H05RR-F 2X1
H05RN-F 2X1
H07RN-F 2X1
   
   
   
   
   
   

790460 European PLUG 2 POLE STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, DIN VDE 0620-1, DIN 49406-R Cable type  
790460 European PLUG 2 POLE STRAIGHT H03VVH2-F 2X0.5; 2X0.75
H05VVH2-F 2X0.75; 2X1
H05VV-F 2X0.75; 2X1
H05V2V2-F 2X0.75; 2X1
H05V2V2H2-F 2X0.75; 2X1
   
   
   
   
   

652 European PLUG 2 POLE STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, DIN VDE 0620-1, DIN 49406-R Cable type  
652 European PLUG 2 POLE STRAIGHT H05VV-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RN-F 2X0.75; 2X1
H07RN-F 2X1; 2X1.5
   
   
   
   
   
   

552 European PLUG 2 POLE ANGLED

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, IEC 60884-1, CEE 7 XVII Cable type  
552 European PLUG 2 POLE ANGLED H03VVH2-F 2X0.5; 2X0.75
H03VV-F 2X0.5; 2X0.75
H05VVH2-F 2X0.75; 2X1
H05RR-F 2X0.75; 2X1
H05RN-F 2X0.75; 2X1
   
   
   
   
   

BGF European Plug 2 pole + E STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, DIN VDE 0620-1, DIN 49406-R Cable type  
BGF European Plug 2 pole + E STRAIGHT H03RT-H 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H03VV-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5; 3G2.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H07RN-F 3G1; 3G1.5
   
   
   
   

232 European Plug 2 pole + E ANGLED

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, DIN VDE 0620-1, DIN 49406-R Cable type  
232 European Plug 2 pole + E ANGLED H03RT-H 3G0.75; 3G1
H03VV-F 3G0.5; 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H07RN-F 3G1; 3G1.5
H05BB-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H07BB-F 3G1; 3G1.5
H05SS-F 3G0.75

S-22 European Plug 2 pole + E ANGLED

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, IEC 60884-1, CEE 7 XVII Cable type  
S-22 European Plug 2 pole + E ANGLED H03VV-F 3G0.5
H03V2V2-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.5; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H05SS-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05BQ -F 3G1
   
   

AGF-European Plug 2-pole +E ANGLED

16A/250V, IEC 60884-1, CEE 7 XVII Cable type  
AGF-European Plug 2-pole +E ANGLED H03RT-H 3G0.75; 3G1
H03VV-F 3G0.5; 3G0.75
H03V2V2-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H05Z1Z1-F 3G0.75; 3G1.5
   
   

422U European Plug 2-pole + E ANGLED

16A/250V, DIN VDE 0620-1, DIN 49441-R2 Cable type  
422U European Plug 2-pole + E ANGLED H03VV-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
   
   
   
   
   
   
   

352 European Plug 2 pole STRAIGHT

16A/250V, IEC 60884-1; DIN 49406-R + DIN 49406-2-RA Cable type  
352 European Plug 2 pole STRAIGHT H05VV-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RN-F 2X0.75; 2X1
H07RN-F 2X1; 2X1.5
H05BQ-F 2X0.75; 2X1
H07BQ-F 2X1; 2X1.5
   
   
   
   

358 European Plug 2 pole + E STRAIGHT

16A/250V, IEC 60884-1; DIN 494441-R2 + DIN 49441-2-AR2 Cable type  
358 European Plug 2 pole + E STRAIGHT H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5, 3G2.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5; 3G2.5
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H05V2V2-F 3G0.75
H05BQ-F 3G0.75; 3G1
H05BN4-F 3G0.75; 3G1
H07RN-F 3G1; 3G1.5; 3G2.5
H05RN8-F 3G1; 3G1.5
H07BQ-F 3G1; 3G1.5
H05Z1Z1-F 3G0.75

542 Italian Plug 2 pole STRAIGHT

16A/250V, STANDARD CEI 23-50/S10 Cable type  
542 Italian Plug 2 pole STRAIGHT H03VV-F 2X0.75
H03VVH2-F 2x0.75
H03V2V2-F 2x0.75
H03V2V2H2-F 2X0.75
H05VV-F 2x0.75, 2x1
H05VVH2-F 2x0.75
H05V2V2-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05V2V2H2-F 2x0.75, 2x1
H05RR-F 2x0.75, 2x1
H05RN-F 2x0.75, 2x1
H07RN-F 2X1

543 Italian Plug 3 pole + E STRAIGHT

CURRENT 10A, VOLTAGE 250V, STANDARD CEI 23-50/S11 Cable type  
543 Italian Plug 3 pole + E STRAIGHT H03VV-F 3G0.75
H03RT-H 3G0.75;3G1
H03V2V2-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H07BB-F 3G1; 3G1.5
H07BN4-F 3G1; 3G1.5
   

140 Italian Plug 2 pole STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, STANDARD CEI 23-50/S16 Cable type  
140 Italian Plug 2 pole STRAIGHT H05VV-F 2X1; 2X1.5
H05RR-F 2X1; 2X1.5
H05RN-F 2X1
H07RN-F 2X1; 2X1.5
   
   
   
   
   
   

141 Italian Plug 2 pole + E STRAIGHT

CURRENT 16A, VOLTAGE 250V, STANDARD CEI 23-50/S17 Cable type  
141 Italian Plug 2 pole + E STRAIGHT H05VV-F 3G1; 3G1.5; 3G2.5
H05RR-F 3G1; 3G1.5
H05RN-F 3G1
H07RN-F 3G1; 3G1.5
   
   
   
   
   
   

101 Swiss Plug 2 pole + E STRAIGHT

10A / 250V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 11 Cable type  
101 Swiss Plug 2 pole + E STRAIGHT H03VVH2-F 2X0.75
H05VV-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H05RN-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5
H07RN-F 2X1; 2X1.5
H05BQ-F 2X1
H07BQ-F 2X1; 2X1.5
H05Z1Z1-F 2X0.75
   
   

102 Swiss Plug 2 pole STRAIGHT

16A / 250V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 21 Std sheet: SEV 5933-2 Cable type  
102 Swiss Plug 2 pole STRAIGHT H05VV-F 2X1.5
H07RN-F 2X1.5
   
   
   
   
   
   
   
   

701 Swiss Plug 2 pole + E STRAIGHT

16A / 250V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 12, Std sheet: 6534-2 Cable type  
701 Swiss Plug 2 pole + E STRAIGHT H03VV-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 3G075
H05RR-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H07RN-F 3G1; 3G1.5
H07BQ-F 3G1; 3G1.5
   
   
   

S 54 Swiss Plug 2 pole + E ANGLED

10 A/250 V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 12 Std sheet: SEV 6534-2 Cable type  
S 54 Swiss Plug 2 pole + E ANGLED H05VV-F 3G0.75; 3G1
H05RR-F 3G0.75; 3G1
H05RN-F 3G0.75; 3G1
   
   
   
   
   
   
   

2322 French Plug 2 pole + E ANGLED

20A / 400V, STANDARD NF C 61-315:2005 Cable type  
2322 French Plug 2 pole + E ANGLED H05VV-F 3G2.5
H05RR-F 3G2.5
   
   
   
   
   
   
   
   

186 Danish Plug 2 pole + E STRAIGHT

10A / 250V, DS/IEC 60884-2-D1:2011 (sheet: DK2-1a) Cable type  
186 Danish Plug 2 pole + E STRAIGHT H03VV-F 3G0.75
H05VV-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RR-F 3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RN-F 3G0.75; 3G1
H07RN-F 3G1; 3G1.5
H05BQ-F 3G1
   
   
   
   

187 Danish Plug 2-pole+E STRAIGHT

10A / 250V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 11 Cable type  
187 Danish Plug 2-pole+E STRAIGHT H05VV-F 3G0.75; 3G1
   
   
   
   

E 90 Swedish Plug 3 pole + E ANGLED / + N + E ANGLED

16A / 250V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 21 Std sheet: SEV 5933-2 Cable type  
E 90 Swedish Plug 3 pole + N + E ANGLED H05VV-F 4G1.5; 5G0.75; 5G1.5
H07RN-F 4G1.5; 5G1.5
   
   
   

25 Norway Plug 2 pole + E STRAIGHT

16A / 250V, IEC 60884-1, SEV 1011 TYPE 12, Std sheet: 6534-2 Cable type  
25 Norway Plug 2 pole + E STRAIGHT On Demand  
   
   
   
   

300TW REWIRABLE PLUG (industrial purpose)

16-32A / 100-130V, STANDARD IEC 60309-1, IEC 60309-2 Cable type  
300TW REWIRABLE PLUG (industrial purpose) On Demand  
   
   
   
   

301 PLUG 2 pole FOR INDUSTRIAL / PURPOSE REWIRABLE TYPE

16A (4h) / 100-130V, STANDARD IEC60309-1,IEC60309-2 Cable type  
301 PLUG 2 pole FOR INDUSTRIAL H05RN-F 2X1
H07RN-F 2X1; 2X1.5
   
   
   

3318 European SOCKET CONNECTOR, 2 pole + E STRAIGHT

16A / 250V, STANDARD IEC 60884-1 Satndard sheet: CEE7/III Cable type  
3318 European SOCKET CONNECTOR H05VV-F 3G1; 3G1.5
H05RR-F 3G1.5
H07RN-F 3G1.5
   
   

2343 British Plug 2 pole + E ANGLED

CURRENT 3A/5A/10A/13A, VOLTAGE 250V, STANDARD BS 1363-1 Cable type  
2343 British Plug 2 pole + E ANGLED H03VV-F 2X0.75; 3G0.75
H03V2V2-F 3G0.75
H03VVH2-F 2X0.75
H05VVH2-F 2x0.5, 2x0.75
H05VV-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5;
3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 2X0.75; 3G0.75; 3G1;
3G1.5
H05V2V2H2-F 2X0.75
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 3G0.75;
3G1; 3G1.5
H05RN-F 2X0.75; 2X1; 3G0.75;
3G1
H05BQ-F 2X0.75; 2X1; 3G0.75;
3G1
H07RN-F 2X1; 2X1.5; 3G1;
3G1.5
H07RN8-F 3G1; 3G1.5
H07BQ-F 2X1; 2X1.5; 3G1; 3G1.5

M UK British Plug 2 pole + E ANGLED

CURRENT 3A/5A/10A/13A, VOLTAGE 250V, STANDARD BS 1363-1 Cable type  
M UK British Plug 2 pole + E ANGLED H03VV-F 2X0.5
H03V2V2-F 2X0.5
H03VVH2-F 2X0.75
H05VVH2-F 2X0.75
H05VV-F 2X0.75; 2X1; 3G0.75;
3G1; 3G1.5
H05V2V2-F 2X0.75; 2X1
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 3G0.75; 3G1
H05RN-F 2X0.75; 2X1; 3G0.75; 3G1
H05BB-F 3G1
H05BN4-F 3G0.75; 3G1
H07RN-F 2X1

2345 British Plug 2-pole+E ANGLED

13A / 250V, STANDARD BS 1363-1 Cable type  
3318 European SOCKET CONNECTOR H03VV-F 2X0.75; 3G0.75
H03VVH2-F 2X0.75
H05VV-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5;
3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05VVH2-F 2X0.75
H05RR-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5;
3G0.75; 3G1; 3G1.5
H05RN-F 2X0.75; 2X1; 2X1.5;
3G0.75; 3G1

 Mám záujem o podobné riešenie

Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.
Bezpečnostný kód