PMB Slovakia

Kariéra

Dôraz na kvalitu

Prečo pracovať u nás?

V súčasnosti pracuje v PMB Slovakia, s.r.o 140 zamestnancov. Nevyužívame služby personálnych agentúr (personálneho leasingu).

Sme dynamická a rýchlo rastúca spoločnosť, ktorá pri svojom vlastnom rozvoji zároveň dáva možnosť osobného a kariérneho rozvoja aj svojim zamestnancom.

Vo vedení spoločnosti ako i v nižších úrovniach riadenia máme pomerne mladý kolektív, ktorý firme umožňuje spĺňať požiadavky meniaceho sa trhu a neustále zlepšovať procesy.

Zamestnaním sa v našej spoločnosti nestratíte priestor na vaše voľnočasové aktivity a rodinu.

Snažíme sa pritiahnuť a udržať jedincov, ktorí sú flexibilní, motivovaní, s orientáciou na zákazníka, s tímovým duchom a orientovaní na výsledky a svoj individuálny rozvoj.

Aktuálne voľné pozície

Náš tím hľadá pre svoje rozširujúce sa aktivity vhodných kandidátov na pracovné pozície, ktoré publikujeme na:

Kontakty