PMB Slovakia

Kontakt

PMB Púchov - prevádzka

PMB Slovakia, s.r.o.

Novonosická 503 / 5

020 01 Púchov SLOVAKIA

IČO: 36 698 458

IČ DPH: SK2022285507

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, vložka č. 17233/R

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK 88 1111 0000 0012 1011 3008

SWIFT: UNCRSKBX

Obchodné oddelenie

Tel.: +421 42 4653 844

Mob.: +421 911 216 942

E-mail: sales(at)pmb.eu


Personálne oddelenie

Tel.: +421 42 4653 843

E-mail: info(at)pmb.eu


Finančné oddelenie

Tel.: +421 42 4653 841

E-mail: finance(at)pmb.eu


Oddelenie nákupu

Tel.: +421 42 4653 844

E-mail: purchase(at)pmb.eu 


Oddelenie kvality

Tel.: +421 42 4653 842

E-mail: quality(at)pmb.eu


Oddelenie výroby

Tel.: +421 911 109 910

E-mail: production(at)pmb.eu


Sklad

Tel.: +421 42 4653 829

E-mail: warehouse(at)pmb.eu


Obchodné oddelenie pre predaj OOPP

Tel.: +421 42 4653 815

E-mail: oopp(at)pmb.eu

Bezpečnostný kód